Rafturi depozite
Mobilier pentru spaţii comerciale
Rafturi pentru arhivare
Mobilier metalic

Stelaje şi rafturi în Chişinău şi Moldova

Orice stelaje pentru depozitul şi pentru magazinl Dvs. pe o singură pagină Web

În decursul a ultimilor cîţiva ani costul bunurilor imobiliare în Moldova, şi, respectiv, arenda spaţiilor, au fost în continuă creştere. Construcţia complexelor de depozitare de mari proporţii se dislocă activ în zona suburbană, însă şi acolo creşterea preţurilor pentru terenuri impune investitorii să caute variantele celei mai raţionale utilizare a loturilor de teren şi a spaţiilor.

Soluţia problemei amplasării echipamentului de depozitare este elaborarea unui proiect de logistică, proiectarea sau alegerea unei construcţii optime a echipamentului de stelaje. Pentru alegerea echipamentului în depozit o importanţă considerabilă au stelajele de depozitare. De configuraţia stelajelor de depozitare, compacitate şi particularităţile constructive depinde suprafaţa utilă utilizabilă. Dacă stelajele de depozitare sunt utilizate optim, economia spaţului poate avea proporţii impunătoare.

Astfel, utilizînd stelaje proiectate şi instalate la nivelul corespunzător, veţi economisi nu numai spaţiul, dar şi mijloacele financiare. Luînd în consideraţie rigiditatea şi funcţionalitatea unică, de care dispun stelajele de depozitare pe care le oferim, avantajul devine evident.

În catalogul nostru veţi putea găsi configuraţii absolut diferite ale stelajelor – de la construcţii cu palete şi de adîncime. Preţurile stelajelor vor constitui o plăcere atît pentru clienţii corporativi, cît şi pentru dealerii potenţiali ai produselor pe care le oferim. Pentru a plasa o comandă de stelaje, este necesar doar să ne contactaţi la telefon şi să discutăm condiţiile preliminare ale colaborării.